Informace o Provozovateli

Provozovatelem portálu Fenixcraft.cz je:
Jindřich Pospíšil, se sídlem: Budov 38, Ústí nad Labem, 40322, Česká republika.
Identifikační číslo (IČO): 09359931

Právní předpisy

Při zpracování osobních údajů na našem portálu vždy postupujeme v souladu s následujícími právními předpisy:

GDPR stanovuje nové požadavky na Správce a Zpracovatele Osobních Údajů a některé současně zpřesňuje. Dále také vymezuje práva Subjektů, jejichž Osobní Údaje jsou zpracovávány.

Získávání osobních údajů

Osobní údaje ukládáme při těchto akcích:

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v rámci EU a zároveň přijímáme nezbytné kroky k zabezpečení správného zacházení s osobními údaji a s jejich ukládáním, a to včetně interních postupů, směrnic a přiměřených technologických řešení.

Můžeme také sbírat údaje, které dobrovolně vyplní hráč na našem serveru či webové stránce nebo v našich dotaznících (Například Nábor).

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Údaje zpracovávané na portálu Fenixcraft.cz:

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do počítače a dovolují, aby uživatel byl přihlášený(á) na našem webu neustále, tedy do doby, než je uživatel smaže. Cookies mohou také ukládat jiná data ohledně vlastního nastavení na webu.

Práva

Hráč má kdykoliv právo si vyžádat kopii svých uložených dat. Hráč má také právo na plnou změnu těchto dat, pokud nejsou v rozporu s pravidly serveru.

Hráč může kdykoliv požádat o stažení uložených dat na [email protected]